Information architecture

W ROXX MEDIA wybieramy projektowanie funkcjonalne, bo wiemy, że tylko takie przynosi wymierne korzyści. By to sprawdzić, przeprowadzamy niezbędne audyty i badania użyteczności.

Czym są audyty i badania użyteczności?

Audyty i badania użyteczności polegają na przetestowaniu naszego wspólnego projektu i ustaleniu, czy u użytkowników wywołuje określone reakcje, czy prowadzi do pożądanych konwersji. Przeprowadza się je dzięki zaawansowanym narzędziom, a także dzięki testom użyteczności z udziałem użytkowników. To niezbędny element User Experience i User Interface Designu.

Dlaczego badania użyteczności oraz audyty są ważne?

Badania użyteczności i audyty są konieczne, by określić, czy Twoja marka, Twój produkt, Twoja działalność – wszystko, cokolwiek robisz – przynosi skutek, którego chcesz. Ponieważ każde z wymienionych działa w przestrzeni publicznej i zakłada interakcję z użytkownikami, to oni są miarą tego, czy Twój (i nasz zarazem) projekt jest praktyczny i zgodny z Twoim celem.

Jak przeprowadzamy audyt użyteczności w ROXX MEDIA?

Audyt użyteczności i badania w ROXX MEDIA są częścią naszego funkcjonalnego podejścia do projektowania. Wiemy, że projekty powinny przede wszystkim realizować swoje zadanie, niezależnie od tego, czego dotyczą: czy są stronami WWW, aplikacjami czy elementami identyfikacji graficznej. Poprzez badania użyteczności rozumiemy zestaw testów koniecznych do określenia, czy dany wytwór spełnia potrzeby użytkowników i czy jest zgodny z wymaganiami Klienta.

By wykonać audyty i badania użyteczności wykorzystujemy niezależne narzędzia. Sposób przeprowadzania badania dostosowujemy indywidualnie do każdego projektu. Na bieżąco informujemy Cię o postępie i przekazujemy jasne i klarowne raporty i wnioski.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy to co dla Ciebie przygotowano – lub nasz własny projekt – spełnia swoją funkcję, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy dla Ciebie niezbędne badania i testy użyteczności.

Zobacz też nasze inne realizacje