Outdoor advertising

Aby być w pełni widocznym, nie możesz się ograniczać wyłącznie do internetu. Najlepszą drogą do trwałego zapisania się w pamięci konsumenta jest spójne prowadzenie kampanii reklamowych w internecie i w realnej przestrzeni. Najlepiej, gdy reklama outdoorowa uzupełnia tą on-line lub odwrotnie. To sprawi, że zaangażowanie odbiorców i ich ciekawość będą większe. Sprawdź, dlaczego i jak zajmujemy się tym typem reklamy.

Czym jest reklama outdoor?

Reklama outdoor to inaczej reklama zewnętrzna, wszelka przestrzeń sprzedażowa wydzielona z przestrzeni publicznej, z którą konsument styka się w swojej miejscowości, swoim mieście czy w czasie podróży. Jest wszystkim, co w jakiś sposób do niego przemawia z jego własnego otoczenia. By była skuteczna, musi zostać ściśle dopasowana do grupy docelowej i umieszczana tam, gdzie pojawiają się jej przedstawiciele. Ma być zauważalna, ale rozmieszczona naturalnie, nienachalna.

Z jakich elementów składa się reklama zewnętrzna?

Reklama outdoorowa to zarówno wielkoformatowe billboardy, jak i plakaty na miejskich słupach informacyjnych czy telebimach i ekranach. Można pod nią podciągnąć wszystko, co zawiera się w pojęciu „projekty POS”. Rozmach, z jakim prowadzi się taką kampanię, zależy od produktu, budżetu Klienta i liczebności grupy docelowej.

Jak reklamy outdoor powstają w ROXX MEDIA?

Podobnie jak w przypadku wielu innych naszych projektów tworzenie reklamy zewnętrznej zaczynamy od zapoznania się z produktem, Twoją wizją. Dokonujemy researchu w zakresie targetu i dopasowujemy do niego środki wyrazu, czyli język komunikatu i jego graficzną formę, a wszystko to z nieustanną pamięcią o tym, do jakiej części przestrzeni publicznej ma trafić dany projekt.

Jeśli chcesz połączyć działania online z reklamą offline albo skupić się tylko na tej drugiej, skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy strategię.

Zobacz też nasze inne realizacje