Websites & Apps prototyping

Aplikacje to codzienność. Ich zadaniem jest ułatwianie działań użytkowników, stąd muszą być przemyślane, dobrze zaprojektowane, przetestowane z udziałem osób reprezentujących grupy, które mają z nich korzystać w przyszłości. Z punktu widzenia marek aplikacje będą też sposobem na budowanie wizerunku i kolejną drogą sprzedaży. Gra jest warta świeczki, dlatego projekty interfejsów aplikacji w ROXX przeprowadzamy niezwykle dokładnie.

Czym jest interfejs aplikacji? Interfejs to nie tylko wygląd aplikacji. To cała architektura, która stoi za szeregowaniem informacji przekazywanych od użytkownika do urządzenia i odwrotnie.

Jakie etapy mają projekty interfejsów aplikacji?

Podobnie jak w wielu przypadkach, każdy proces jest inny, jednak są elementy, które powtarzają się za każdym razem w projektach interfejsów aplikacji:

  • analiza: musimy określić, do czego dana aplikacja ma służyć, kto będzie z niej korzystał i w jakim środowisku
  • tworzenie architektury informacji (określanie makrofunkcjonalności: czyli ustalanie, jakie dane będą pobierane, jakie operacje przeprowadzane, co się użytkownikowi wyświetli w efekcie, innymi słowy – co aplikacja robi, dlaczego i w jaki sposób
  • projektowanie architektury zależności (projektowanie mikrofunkcjonalności): oznacza to ustalanie powiązań między konkretnymi danymi, zależności między nimi i sposobem, w jaki zostaną zaprezentowane
  • graficzny projekt aplikacji: tu już oczywiste – nadanie koncepcji realnej szaty graficznej
  • prototypy: tworzenie szablonów, które pozwalają na ocenienie, czy dany projekt będzie działał poprawnie
  • testy prototypu: sprawdziany szablonu z udziałem testerów

Jak do tej pory robiliśmy projekty interfejsów aplikacji?

Do tej pory stworzyliśmy różnorodne projekty aplikacji, między innymi dla Onwelo, aplikację mobilną Discover Today czy serwisy internetowe Comarch Cloud. Są jasnym dowodem na to, że wiemy, co robimy, gdy projektujemy interfejsy. Jeśli potrzebujesz tego typu usługi, skontaktuj się z nami.

Zobacz też nasze inne realizacje