Advertising analytics

Nie wystarczy stworzyć kampanię reklamową, trzeba także mierzyć jej skutki. Dlatego analityka kampanii reklamowych jest jednym z elementów naszej oferty.

Na czym polega analiza kampanii reklamowych?

Nasze badanie kampanii reklamowych polega na sprawdzaniu, czy podjęte działania – czy to w sieci, czy w przestrzeni publicznej – są zgodne z zamierzeniami, budżetem. Czy prowadzą do osiągnięcia celów, które zamierzono, a jeśli nie – analiza polega na ustaleniu, co było błędne: założenia czy rozpoczęte procesy? Ważnym elementem takiego badania jest wskazanie tego, co można zrobić, by realnie osiągnięte cele pokrywały się z realnymi założeniami.

Kiedy analityka kampanii reklamowych się przydaje?

Analiza kampanii reklamowych jest potrzebna wtedy, gdy nie jesteś pewien, czy poniesione koszty przystają do osiągniętych efektów. Także wtedy, kiedy chcesz zmienić kierunek, w jakim zmierza Twoja komunikacja. A także wtedy, kiedy chcesz po prostu mieć dostęp do raportu i informacjami na temat podjętych działań i skutków, które przyniosły.

Jak analizujemy kampanie reklamowe w ROXX?

Każda kampania jest inna i każda wymaga indywidualnego podejścia. Naszym sposobem na skuteczne dowodzenie, czy konkretne działania promujące prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów, jest dopasowanie sposobu audytowania kampanii reklamowych do tego, co aktualnie sprawdzamy. Ponieważ znamy się na reklamie w jej różnorodnej postaci – niezależnie od tego, czy outdoorowej, czy onlinowej, będziemy w stanie sprawdzić każdą z nich, dobierając stosowne narzędzia.

Jeśli więc szukasz kogoś, kto pomoże Ci ustalić, czy prowadzone dla Ciebie kampanie reklamowe całkowicie wykorzystują swój potencjał, skontaktuj się z nami.

Zobacz też nasze inne realizacje